Zarząd Fundacji :

Prezes – Wojciech Kołodziejczyk
I V-ce Prezes – lek. med. Jolanta Man-Gołębiowska
II V-ce Prezes – Przemysław Kołodziejczyk
Członek Zarządu – Bożena Ewa Koczan

Rada Fundacji:

Przewodnicząca Rady Fundacji – dyr. Renata Ewa Selwa
Członek Rady Fundacji – dyr. Maria Teresa Balawejder
Członek Rady Fundacji – dyr. Dariusz Baran

Galeria

Wojciech Kołodziejczk

Wojciech Kołodziejczyk

Jolanta Man-Gołębiowska

Jolanta Man-Gołębiowska

Przemysław Kołodziejczyk

Przemysław Kołodziejczyk

Bożena Ewa Koczan

Bożena Ewa Koczan

Renata Ewa Selwa

Renata Ewa Selwa

Maria Teresa Balawejder

Maria Teresa Balawejder