Jak uzyskać pomoc

Jak zostać podopiecznym fundacji?

Najpierw trzeba napisać do nas wiadomość email na adres fundacjaasyk@asyk.eu zawierającą:
– opis swojej sytuacji wraz ze zdjęciami
– sugestie pomocy
– swoje oczekiwania
– kontakt do siebie
Później trzeba wypełnić ręcznie i czytelnie druki (dostępne na stronie „do pobrania”):

– Informację o przetwarzaniu danych osobowych (oddzielnie dla każdego rodzica),
– Zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie i publikację danych osobowych,
– Oświadczenie o udostępnieniu wizerunku oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku

Po ich wypełnieniu prosimy wysłać je pocztą na adres fundacji i oczekiwać na nasz kontakt.

Czy udzielamy pomocy finansowej?

W najbliższym czasie nie przewidujemy doraźnej pomocy finansowej.

Z kim kontaktować się w sprawach prasowych?

W sprawach prasowych prosimy kontaktować się z prezesem fundacji Wojciechem Kołodziejczykiem:

telefon: 880 949 579
adres e-mail:fundacjaasyk@asyk.eu