Poniżej znajdą Państwo wzory dokumentów dotyczących funkcjonowania fundacji (zgodny i oświadczenia), jak również materiały związane z prozdrowotnymi działaniami.

Po kliknięciu w przycisk, plik wyświetli się w nowej karcie. Aby zapisać plik, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku i wybierz „Zapisz link jako”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(formularz dla ojca/opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(formularz dla matki/opiekunki prawnej)

Zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie i publikację danych osobowych

Oświadczenie o udostępnieniu wizerunku oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku

Ankieta badania STRD

Test metaboliczny STRD

Podstawowe zalecenia żywieniowe