Cele fundacji

Szczegółowe cele Fundacji zostały przedstawione w Statucie, który został zamieszczony w zakładce „Statut”. Warto jednak dodać, że cała działalność Fundacji opiera się na doświadczeniach jej założyciela, który sam od kilku lat boryka się z niepełnosprawnością. Z tego właśnie powodu, dla Fundacji ważne jest, nie tylko „suche” wypełnianie celów statutowych, ale również, a może przede wszystkim, otoczenie swoich podopiecznych troską i obdarzenie ich takim wsparciem, opieką i po prostu życzliwym zainteresowaniem, którego nie da się co prawda jasno nazwać i opisać w wymaganych dokumentach, ale które może okazać się dla podopiecznych Fundacji „motorem napędowym” do stawienia czoła wyzwaniom czyhającym na nich w nieprzyjaznej często rzeczywistości

target-970640_1280